TotalMedia Agencja Reklamowa

Projektowanie Stron Internetowych

Twórcze projektowanie stron internetowych z talentem do budzenia zmysłów. Świeże pomysły które w centrum zainteresowania stawiają wartości Klienta.

Poznaj Nas
Bliżej
TOTALMEDIA i ŚWIAT PEŁEN MOŻLIWOŚCI

W dzisiejszych czasach istnieje wyraźna potrzeba tworzenia stałej relacji z Klientem. Podczas gdy inni będą funkcjonować od sprzedaży do sprzedaży, Ty zarabiając zacznij utrwalać swoją relacje z Klientem.

CZYTAJ WIĘCEJ »
PROJEKTOWANIE STRON WWW

Strony www stały się nieodłącznym elementem współczesnego biznesu. Dzięki profesjonalnej witrynie pozyskasz więcej Klientów. Więcej Klientów to większe zyski. Zależność jest prosta.

KLIKNIJ TUTAJ »
Cyfrowy Proof

Każdy wydruk próbny wykonany w naszej firmie posiada pasek kontrolny Ugra Fogra-MediaWedge CMYK, który jest standardowym narzędziem szeroko wykorzystywanym do zwalczania transformacji koloru materiałów przeznaczonych do druku.

WYPRÓBUJ NAS »
Media Społecznościowe

W reklamie internetowej obecnie bardzo dużą rolę spełniają media społecznościowe, na gruncie, których coraz częściej podejmowane są działania marketingowe.

Znajdź Fanów »
Tworzymy silne marki
  • i doskonały kerning
  • i przywiązujemy wielką wagę do szczegółów
  • i identyfikacja wizualna z potężnym uderzeniem
  • i materiały drukarskie które bedzisz chciał zachować

Design

Design jest podstawą wszystkiego co robimy. Nie tylko w sensie ekspresji wizualnej, ale również tego, co leży zakryte przez elementy widzialne. Tworzymy wiele logotypów, rozwiązań internetowych, materiałów drukarskich. Jednak lwią część naszego czasu poświęcamy projektowaniu usług, procesów i doświadczeń, które są podstawą funkcjonowania wzoru.

Desing jest komunikatem wysyłanym do ośrodkowego układu nerwowego przyszłości i projektanci muszą mieć możliwość pracy w wielu dyscyplinach. Poza estetyką, formowaniem i tworzeniem komunikacji wizualnej, projektowanie wymaga dogłębnego zrozumienia świata biznesu i zdolności do pracy z materią wirtualną.

Kochamy dobre projekty, jasną komunikację i intuicyjne rozwiązania. Możemy rozwiązać praktycznie każdy problem związany z projektowaniem i komunikacją, co często staje się integralną częścią działalności naszych Klientów.

Projektowanie stron

Pracujemy na większości z dostępnych typów projektowych, od małych, ręcznie kodowanych stron - wizytówek, do dużych aplikacji internetowych opartych na autorskich systemach CMS. Zajmujemy się również zamieszczaniem reklamy w Internecie, promowaniem marki w portalach społecznościowych. Jesteśmy bardzo dumni z tworzenia zorientowanych na użytkownika rozwiązań, które wspierają marki tak skutecznie jak jest to tylko możliwe.

Ostatnie lata charakteryzowały się "techniczną inflacją"- właściwe rozwiązania dzisiaj, jutro mogą stać się przestarzałe. Dlatego dużą część naszego czasu poświęcamy na pilne monitorowanie, stale przyśpieszającego rozwoju technologii, tak by móc pomagać naszym Klientom na bieżąco we wszystkich możliwych ewentualnościach.

Jako nabywca produktu na polu, gdzie Twoje doświadczenie nie zawsze musi pozostawać niedocenione, skuteczny dialog jest dla nas kluczową sprawą. Nigdy nie chowamy się za żargonem technicznym, ale zamiast tego skupiamy się na dostarczaniu rozwiązań budowanych na jasnych i łatwo przyswajalnych decyzjach świata rzeczywistego.

Reklama

Nie jesteśmy tradycyjną agencją reklamową. Postrzegamy siebie raczej jako twórczy bulwar, który pomaga naszym Klientom w sprzedaży produktów. W niektórych przypadkach wiąże się to z rozwinięciem koncepcji reklamowej i całą kampanią. W innych wystarczy bezpośredni mail.

Zasadniczym celem wszystkiego, czego się podejmujemy jest wzmocnienie działalności Klienta, co z naszej perspektywy może sprowadzać sie do stworzenia nowej strony internetowej, poprowadzenia fan-page na facebooku czy też konwencjonalnej, szeroko zakrojonej kampanii reklamowej.

Niezależnie od tego, czy pracujemy z reklamą w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, czy też nie, spożywamy bardzo dużo energii, aby zrozumieć zagadnienia związane ze specyfiką branży i warunków rynkowych Klienta. Możemy również pomóc w osiągnięciu lepszego zrozumienia rynku, poprzez ułatwienie badań rynkowych, aby stworzyć najlepszy możliwy punkt początkowy dla procesu budowania marki lub kampanii marketingowej.

Strategia marki

Marki mają zarówno koncepcję jak i identyfikację wizualną. Koncepcyjna tożsamość składa sie z wartości, cech i "cech osobowości", które charakteryzują markę i stanowią jej DNA.

Marka jest osobowością, opartą na ludzkich cechach. Właściwości te są drogowskazem do kierunku, w którym chcesz się udać i są bardzo przydatne przy pracy w zakresie identyfikacji wizualnej.

Jasna strategia solidnie oparta na organizacji, wiąże klientów z Twoją marką i zapewnia wspólną, wartościową platformę, na której można budować.

Identyfikacja wizualna

Dla wielu firm identyfikacja wizualna to po prostu kwestia posiadania logo, określenie koloru, typografii i zasad projektowania. W praktyce jest to zazwyczaj efekt końcowy, ale tak jak w przypadku ludzi, firmy i marki składają się z wartości wewnętrznych i zewnętrznych. Lepiej jest scalić te dwa elementy i więcej, odnieść się do tego we wszystkim co robisz, by tak wzmocnić i uwiarygodnić przekaz.

Identyfikacja wizualna jest estetyczną interpretacją 'osobowości' marki. Silne marki są jak ciekawi ludzie, z którymi chcesz sie spotykać i poznawać. Odkrywanie osobowości marki w oparciu o cele strategiczne ma zasadnicze znaczenie dla naszej pracy z identyfikacją wizualną.

Zakres w tworzeniu tożsamości określa poziom ambicji, ale ważne jest, aby określić podstawowe elementy, które będą kształtować firmę w przyszłości. Zobacz przykłady Klientów, którym pomogliśmy w identyfikacji wizualnej.

Najlepsi specjaliści i kompleksowa obsługa

Wierzymy, że współpraca i marketing treści (content-driven) jest tym, co daje najszybsze i najlepsze efekty. Dlatego oceniamy wszystkie zadania indywidualnie na pragmatycznej podstawie, aby znaleźć takie rozwiązania, które najlepiej pasują do charakteru projektu, postawionych celów i budżetu.

Jeśli projekt wymaga dodatkowej siły twórczej i umiejętności, których akurat nie posiadamy, będziemy gromadzić zespół specjalistów, koniecznych do ukończenia zadania. Współpracujemy z jednymi z najbardziej utalentowanych twórców w Polsce, fotografików, ilustratorów, pisarzy, ludzi z PR. To pozwala na elastyczność i zapewnia, że nasi Klienci płacą tylko za umiejętności i usługi, których potrzebują. Niezależnie od zadania, zawsze staramy się nawiązać bliską i bezpośrednią współprace z naszymi klientami.

Płacimy wysoką cenę, oferując całkowitą obsługę dla wielu z naszych Klientów, zapraszając ich tak do dużych, jak i do małych kampanii, by od dnia do dnia wypełniać biegnący czas kreatywnym tworzeniem.

Nowy Klient?

Uwielbiam słuchać o nowych, ciekawych projektach i chętnie spędzam godzinę lub nawet dwie słuchając o Twojej firmie. TotalMedia

Chcesz wiedzieć więcej?

Możesz znaleźć przykłady naszych prac, poznać tych dla których pracowaliśmy lub dowiedzieć się jak możemy pomóc Tobie tutaj: Realizacje, Klienci, Silne Marki

Kontakt

E-mail: biuro@totalmedia.com.pl

Tel: (+48) 18 547 67 30

TotalMedia - Agencja Reklamowa
ul. Librantowska 9A
Nowy Sącz 33-300

Polityka Prywatności§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest TotalMedia - Agencja Reklamowa z siedzibą w ul. Librantowska 9A Nowy Sącz 33-300,
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.


Dla interpretacji terminów tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji. Dane osobowe podawane podczas kontaktu z nami są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.


§2. Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, jeżeli nawiązujesz kontakt z naszą firmą, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP. Dane osobowe przetwarzane są:


a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,


d.w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] przedstawienie oferty handlowej naszej firmy


Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@totalmedia.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.


§3. Pliki cookies

17. Witryna www.totalmedia.com.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.


18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego ofert handlowych. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy TotalMedia w celu optymalizacji działań.


19. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:


a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;


b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;


c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;


d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;


20. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie


http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies